Den 29 juni søgte jeg, på
vegne af 4 malerskoler, Malerfaglærernes lærerbogsforening KOBOLT om opbakning
og støtte til at indkalde til og igangsætte et multimedieprojekt omhandlende:
MALERFAGETS HISTORIE

Helt fra hulemalernes
tid, over stenalderen, gennem de store kultursamfund, over vikingetiden, op
gennem middelalderen til nu, er der masser af kulørte vidnesbyrd om et fag der
altid har sat sit tydelige præg på samtiden.

Den historie mangler vi
at samle og formidle til nutidens elever, kursister og malerhåndværkere, o.m.a.

Vi forestiller os et
kollektivt organiseret multimedie projekt hvor vi starter med at indsamler
materiale, strukturerer og tematiserer epoker og via en synopsis med tidslinje,
organiserer og fremstiller mindst 5 forskellige medier der omhandler
Malerfagets Historie:

En almindelig papir bog med skrift, fotos og en indlagt cd-rom.

En internetbaseret
platform
med alle informationer, billeder, fotos, lyd
og videoklip og dramatiserede scener om malerfagets historie, m.m.

En E-bogs udgave til de nye digitale informationsmedier.

En lydbog til de dårligt læsende.

En arbejdsbog som på pædagogisk vis integrerer alle ovenstående medier i en samlet
interaktiv version med indlagte opgaver og forslag til kreative og innovative
undervisningsmetoder, m.m.

Vi forestiller os at
samtlige malerskoler kontaktes med en opfordring til at involvere sig i
projektet og at gruppen sammensættes af alle interesserede Danske
malerfaglærere i løbet af efteråret 2011. Herefter begynder de enkelte
gruppemedlemmer at indsamle relevant materiale: tekster, bøger, anekdoter,
fotos, lyd og videoklip, o.m.a. historiske malerdokumenter. Den sammensatte
gruppe mødes en weekend i foråret 2012 for at strukturere og systematisere det
indsamlede materiale, samt finde ud af hvad vi mangler at få fremskaffet,
tillige med udarbejdelse af en projektplan.

Så er vi klar til at
starte op med en uges workshop i uge 26 i Århus. På den workshop får vi
udfærdiget en synopsis og få skrevet nogle prøve tekster m.m. til papirudgaven.
Det materiale skal bl.a. danne baggrund for en ansøgning af udviklingsmidler
hos diverse fonde: Realdania m.fl.

Det bliver et dyrt
prestigeprojekt som kræver mange penge, så der skal også udfærdiges et
realistisk budget for projektet med poster som: møder, transport, indkøb,
forfatter honorarer. Skuespiller indtaling af tekster. Videoredigering af
filmsekvenser. Professionelt fremstillet historiske video scenerier af
dramatisk og relevant karakter. Udvikling af nyt innovativt og læringsbaseret
undervisningsmateriale. Professionelle fotografer til det manglende
billedmæssige materiale. Professionelle grafikere og kunstnere til fremstilling
af illustrationer, tegnesekvenser og modeller.m.m

Jeg glæder mig til at komme igang og håber at
der er en masse interesserede der melder sig til projektet.